Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Gand - 16. junija 1970.