Zadeva C-322/06: Tožba, vložena 20. julija 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Nizozemski