Uredba Komisije (ES) št. 1573/2005 z dne 28. septembra 2005 o odprtju stalnega javnega razpisa za ponovno prodajo rži iz zalog nemške intervencijske agencije, namenjeno za predelavo v bioetanol in uporabo bioetanola za proizvodnjo biogoriv v Skupnosti