Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3643 – Sephora/El Corte Ingles/JV) Besedilo velja za EGP.