Uradno obvestilo na podlagi člena 95(5) Pogodbe ES — Zahteva za odobritev sprejetja nacionalne zakonodaje, ki odstopa od določb usklajevalnega ukrepa Skupnosti (Besedilo velja za EGP)