Pisno vprašanje E-1382/05 vlaga Michl Ebner (PPE-DE) za Komisijo. Mnenje Komisije o Hrvaški