Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 672/2005 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2005, για καθορισμό της μέγιστης μείωσης των δασμών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 487/2005