Zadeva T-356/06: Tožba, vložena 5. decembra 2006 — Koninklijke Volker Wessels Stevin proti Komisiji