2005/812/ES: Sklep Sveta z dne 14. novembra 2005 o imenovanju španskega člana Odbora regij