Povzetek odločb Skupnosti o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. julija 2006 do 31. julija 2006 (Odločbe, sprejete na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES oziroma člena 38 Direktive 2001/82/ES)