Uredba Komisije (ES) št. 977/2004 z dne 14. maja 2004 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za 60. posamični razpis, objavljen v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2799/1999