Zadeva C-450/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social de Gerona (Španija) 9. julija 2018 – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social