Začetek veljavnosti Sklepa št. 1/2005 Pridružitvenega sveta EU-Maroko z dne 4. avgusta 2005 o odstopanju od Protokola 4 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani, ter Kraljevino Maroko na drugi strani, glede opredelitve izdelkov s poreklom in načinov upravnega sodelovanja ( UL L 206, 9.8.2005, str.8 .)