Pisno vprašanje E-3093/05 vlaga Albert Maat (PPE-DE) za Komisijo. Negotovost v zvezi z vlogo za priznanje ambachtelijke boerenkaas (kmečkega sira) kot zajamčene tradicionalne posebnosti