Pisno vprašanje E-3421/04 predložil Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) za Komisijo. Položaj kurdskih politikov