Odločba Komisije z dne 07/12/2006 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.4449 - KKR / SIF (TARKETT)) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)