Predlog odločba Sveta o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih kreditov