Zadeva T -174/05: Tožba Elf Aquitaine proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 27. aprila 2005