Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 3. marca 2005 v zadevi C-472/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën proti Arthur Andersen & Co. Accountants c.s. (Šesta direktiva o DDV — Člen 13(B)(a) — Oprostitve za storitve, povezane z zavarovalnimi transakcijami, ki jih opravljajo zavarovalni posredniki in zavarovalni zastopniki — Življenjsko zavarovanje — Dejavnosti‚back office’)