Uredba Komisije (ES) št. 49/2006 z dne 12. januarja 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005