Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4193 — L'Oréal/The Body Shop) Besedilo velja za EGP.