2006/11/ES: Odločba Komisije z dne 11. januarja 2006 o spremembi Odločbe 2005/758/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco na Hrvaškem in razveljavitvi Odločbe 2005/749/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 6025) Besedilo velja za EGP.