Obvestilo Nadzornega organa EFTA o sodelovanju v okviru mreže organov Efte, pristojnih za konkurenco