Uredba Komisije (ES) št. 127/2005 z dne 27. januarja 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 20/2002 o podrobnih pravilih za izvajanje posebnih režimov oskrbe za najbolj oddaljene regije, ki jih uvajajo Uredbe Sveta (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001 in (ES) št. 1454/2001