Pisno vprašanje E-2788/05 vlaga Markus Pieper (PPE-DE) za Komisijo. Subvencioniranje za premestitev podjetij