Pisno vprašanje E-0510/05 vlaga Cristiana Muscardini (UEN) za Komisijo. Nezakonito trgovanje z živalmi po internetu