2005/939/ES: Sklep št. 9/2005 Odbora veleposlanikov AKP–ES z dne 27. julija 2005 glede kadrovskih predpisov Centra za razvoj podjetništva (CRP)