Pisno vprašanje P-1239/06 vlaga Cristiana Muscardini (UEN) za Komisijo. Enakost med moškimi in ženskami