Pisno vprašanje E-0528/06 vlaga David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) za Komisijo. Zimsko-športno središče Sierra de Béjar