Zadeva F-11/06: Tožba, vložena 31. januarja 2006 — Larsen proti Komisiji