Pisno vprašanje E-4428/06 vlaga Ilda Figueiredo (GUE/NGL) za Komisijo. Subvencije Skupnosti za družbo Friedrich Grohe Portugal