Pisno vprašanje P-1993/04 vlaga Fernando Fernández Martín (PPE-DE) za Komisijo. Območno sodelovanje, nov sosedski instrument in ukrep Grand Voisinage za najbolj obrobna območja