Zadeva T-179/04: Tožba Siegfrieda Krahla proti Komisiji Evropskih skupnosti, vložena dne 17. maja 2004