2008 m. spalio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 977/2008 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo TARIC nomenklatūroje