Pisno vprašanje P-3448/06 vlaga Sylwester Chruszcz (NI) za Komisijo. Cestna signalizacija