Pisno vprašanje P-0436/06 vlaga Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE) za Komisijo. Poseben položaj luksemburških ponudnikov kabelske televizije