Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3748 – Mitsubishi Tokyo/UFJ) — Primer za poenostavljeni postopekBesedilo velja za EGP.