Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 2. februarja 2006 v zadevi C-143/05: Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2002/84/ES — Neizvršitev prenosa v predpisanem roku)