Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 12. oktobra 2004 v zadevi C-352/03 P: Pietro Del Vaglio proti Komisiji Evropskih skupnosti (Pritožba — Uradniki — Pokojnine — Sprememba države stalnega prebivališča — Veljavni korekcijski faktor — Pritožba, ki je v delu očitno nedopustna in v delu očitno neutemeljena)