Uredba Komisije (ES) št. 554/2006 z dne 5. aprila 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov