Pisno vprašanje E-2510/05 vlaga Robert Goebbels (PSE) za Komisijo. Pretirano visoki stroški sledenja