Pisno vprašanje P-2517/06 vlaga Henrik Lax (ALDE) za Komisijo. Izpusti odpadne vode iz ladij v Baltsko morje