Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti