Pisno vprašanje E-2735/06 vlaga Proinsias De Rossa (PSE) za Komisijo. Nadnacionalna kolektivna pogajanja