Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 14 juli 2005 in zaak T-126/03, Reckitt Benckiser (España), SL tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) (Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Verwarringsgevaar — Bewijs van gebruik van ouder merk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord ALADIN — Ouder nationaal woordmerk ALADDIN — Artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 43, leden 2 et 3, van verordening (EG) nr. 40/94)