2005 m. liepos 14 d. Pirmosios Instancijos Teismo sprendimas, Byloje T-126/03 Reckitt Benckiser (España), SL prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Galimybė suklaidinti — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ALADIN paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas ALADDIN — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)