Pisno vprašanje E-3066/06 vlaga Paul van Buitenen (Verts/ALE) za Komisijo. Člani osebja Komisije, ki uradno delajo v Luksemburgu in pogosto službeno potujejo v Bruselj