2005/59/ES: Odločba Komisije z dne 26. januarja 2005 o odobritvi načrtov za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in o cepljenju divjih prašičev v izrednih okoliščinah na Slovaškem (notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 127)Besedilo velja za EGP.