Lieta T-585/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. septembrī – Şanli/Padome