Pisno vprašanje P-0141/06 vlaga Corien Wortmann-Kool (PPE-DE) za Komisijo. Denarne kazni za cestne prevoznike v Nemčiji